home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Naujienų archyvas
2022-05-17

Lietuvos socialinių mokslų centras skelbia konkursą eiti pareigas

Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institute (EKVI):

vyriausiojo(-sios) mokslo darbuotojo(-os) (1 etatas)

vyresniųjų mokslo darbuotojų (3 etatai)

mokslo darbuotojo(-os) (1 etatas)

tyrėjo(-os) (1 etatas)

 

 

 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 • atitikti LSMC EKVI galiojančius reikalavimus, kurie nustatyti  „Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų apraše“;
 • mokslinių tyrimų patirtis vienoje iš šių socialinių mokslų krypčių: ekonomikos, vadybos ir administravimo;
 • • gerai išmanyti mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo tyrimų rengimo reikalavimus;
  • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
  • išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
  • užsienio kalbos mokėjimas (pageidautina – anglų k.), B2 lygis.
  • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

PRETENDENTŲ PRIVALUMAI:
darbo doktorantūroje patirtis: mokslinis vadovas/konsultantas, doktorantūros komiteto pirmininkas/narys, disertacijos gynimo tarybos pirmininkas/narys ar oponentas.

 

 PRETENDENTAI TURI PATEIKTI:

 • prašymą direktoriaus vardu dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (kopiją);
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmeninių savybių sąrašą (laisva forma nurodant savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms užimti pareigoms);
 • aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro arba vienpakopių profesinių studijų laipsnį) liudijantį dokumentą;
 • dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnį;
 • dokumentus, patvirtinančius atitiktį Instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams (mokslo monografijų ir studijų, mokslo straipsnių kopijos arba jų internetinės nuorodos; dalyvavimo doktorantūros procesuose patvirtinantys dokumentai ir pan.).

 INSTITUTAS SIŪLO:

 • įdomų ir atsakingą darbą;
 • galimybes tobulėti ir kelti kvalifikaciją;
 • galimybes dalyvauti seminaruose, konferencijose, parodose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • galimybes dirbti su užsienio partneriais;
 • patyrusį, draugišką kolektyvą;
 • atlyginimą, atitinkantį Jūsų pasiektus rezultatus;
 • geras darbo sąlygas.

Dokumentus prašome pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 17 val. referentei adresu: Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas, A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius. Informacija tel. (8 5) 261 8147, (8 5) 261 4525.

 

Pretendentams į pareigas apie konkurso komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą bus pranešta el. paštu, pasibaigus dokumentų pateikimo terminui. 

 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis žodžiu. Konkurso dieną pretendentai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

 

Konkursų Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigoms eiti organizavimo ir jų atestavimo tvarkos aprašas

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt