home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Iš viso lankytojų counter
Šiandien counter
counter counter
Inovacijų perdavimas
2015-12-14

Tarptautinis projektas „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas)

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą ERASMUS+ programos tarptautinį strateginių partnerysčių projektą „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas), sutarties Nr. 2015-1-PL01 – KA202-016871.

 

Europos ūkininkai ir jų paveldėtojai gyvena nuolat besikeičiančioje rinkoje ir turi būti pasiruošę naujai žemės ūkio politikai po 2015 m., kuri suteikia daugiau galimybių gaminti ką nori ir kiek nori. Naujųjų Europos Sąjungos šalių ūkininkai tai patiria labiausiai, ypač mažiau palankiose ūkininkauti ir nuošaliose vietovėse gyvenantys smulkūs ūkininkai. Tokių šeimos ūkių daugiausia yra Vidurio ir Rytų Europoje. Kad jie išliktų, būtina ugdyti ūkininkų verslumo gebėjimus. Vienas iš verslumo komponentų yra strategijos pasirinkimas. Tačiau ūkininkai dažniausiai susikoncentravę į kasdienių darbų atlikimą labiau negu į strateginius sprendimus. Imtis iniciatyvos vis dar lieka dideliu iššūkiu.

 

Interaktyvaus strateginio valdymo (ISV) metodas buvo pristatytas trijose Vidurio ir Rytų Europos šalyse Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo tarptautinio projekto metu 2011–2013 metais, instruktuojant pienininkystės ūkininkus ir konsultantus, kaip parengti ūkio strategiją. Mokymuose dalyvavę ūkininkai juos įvertino palankiai. Teigiamas šių mokymų poveikis ūkininkų kompetencijoms buvo pagrįstas moksliškai. Remiantis sukaupta teigiama patirtimi, ISM+ projekte keliami tokie tikslai:

  • atlikti kontekstinę vietinio žemės ūkio sektoriaus analizę, siekiant geriau pritaikyti ISV metodą ir suprasti mokymų rezultatus;
  • pritaikyti ISV metodą įvairių žemės ūkio sektorių ūkininkams ir studentams (augalininkystės, pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės);
  • papildyti ISV metodą į rinką orientuotomis plėtros galimybėmis;
  • paruošti mokymų medžiagą, prieinamą kuo daugiau kalbų (anglų, vokiečių, lenkų, lietuvių ir slovėnų);
  • ekonominiam ūkininko pasirinkimo įvertinimui pridėti verslo planavimo modulį;
  • pagerinti ūkininkų, konsultantų, žemės ūkio studentų verslumo kompetencijas;
  • įvertinti mokymų ir priemonių naudojimo efektyvumą;
  • projekto metodams ir rezultatams viešinti sukurti tarptautinį interneto puslapį.

 

Yra kelios projekto tikslinės grupės, pirmoji – tai ūkininkai ir žemės ūkio mokyklų studentai, antra grupė – konsultantai ir žemės ūkio mokyklų mokytojai.

 

Projekto konsorciumą sudaro mokslinių tyrimų, mokymų, konsultavimo ir žemės ūkio verslo organizacijos. Kadangi projektą įgyvendina žemės ūkio universitetai (Vageningeno, Liublianos ir Varšuvos), Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI), ir visų dalyvaujančių šalių profesinės ūkininkų asociacijos, konsultavimo tarnybos, tai padės užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, žinių sklaidą, sąveiką tarp mokslo ir praktikos.

 

ISM+ projekte pagrindinis dėmesys skiriamas naujiems produktams kurti, o tai atitinka programos ERASMUS+ tikslus. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos ūkininkų, konsultantų ir mokytojų gebėjimų ugdymui, rengiant ir plėtojant strategijas, ieškant naujų rinkos galimybių. Projekto metu bus sukurta ES verslumo ir strateginio valdymo platforma.

 

Projektą koordinuoja Varšuvos gamtos mokslų universitetas, o mūsų šalyje – LAEI kartu su Lietuvos žemės ūkio rūmais. Bendradarbiaujama su partneriais iš Lenkijos, Nyderlandų, Slovėnijos, Austrijos ir Vokietijos. Projektas truks 36 mėn.

Lapkričio 5–6 d. Vageningene (Nyderlanduose) įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo aptarti darbiniai klausimai.

 

 

Mokslo straipsniai:

 

Dairy farmers’ business strategies in Central and Eastern Europe based on evidence from Lithuania, Poland and Slovenia

 

Frans Verhees, Agata Malak-Rawlikowska, Aldona Stalgiene, Abele Kuipers & Marija Klopčič .2018. Dairy farmers’ business strategies in Central and Eastern Europe based on evidence from Lithuania, Poland and Slovenia, Italian Journal of Animal Science, Vol. 17, Issue 3, p. 755–766, DOI:10.1080/1828051X.2017.1422154 ISSN:1594-4077 [Directory of Open Access Journals (DOAJ); CABI; (EBSCO) Agricola – USDA; IFIS: The Food Science and Health Database; (Elsevier BV) Scopus; (Thompson Reuters) Science Citation Index, Social Science Citation Index].

 

 

Analysis of Stakeholders’ Expectations for Dairy Sector Development Strategies from a Central-Eastern and Western European Perspective

 

Kuipers A., Malak-Rawlikowska A.,  Stalgienė A., Klopčič M. 2017. Analysis of Stakeholders’ Expectations for Dairy Sector Development Strategies from a Central-Eastern and Western European Perspective. The German Journal of Agricultural Economics. Vol 66, Issue 4, p. 265–280. ISSN: 2191-4028.[Web of ScienceSM]

 

 


© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

Išsamesnės informacijos teirautis:
Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus tyrėja Aldona Stalgienė
tel. (8 5) 262 3011, aldona.stalgiene@laei.lt

 

 
derlius_2018.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis 2018_melynas_e-knyga.jpg
7g0H5Lec0gB.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  V. Kudirkos g. 18–2, 03105 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt