home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
Pasirinkite metus:   2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2012 metų leidiniai

2013-01-14
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 34, Nr. 5, 2012 >>
Vadybos virselis.jpg

Mokslo žurnalas.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2012-12-31
Patterns of Efficiency and Productivity in the Lithuanian Agriculture: A Non-parametric Analysis : Mokslo studija (anglų kalba) >>
e_lHRGMn.jpg

Efektyvumo didinimas yra infliacijos nesukeliančio, tvaraus ekonominio augimo šaltinis ir vienas svarbiausių konkurencingumo veiksnių. Įmonių ir sektorių gamybos efektyvumas bei konkurencingumas lemia ir bendrąjį valstybės konkurencingumą. Studijos tikslas – atlikti efektyvumo ir bendrojo produktyvumo pokyčių Lietuvos žemės ūkio sektoriuje analizę ir pasiūlyti žemės ūkio politikos formavimo sprendimus.

 

Patterns of Efficiency and Productivity in the Lithuanian Agriculture: A Non-parametric Analysis: Scientific Study / Tomas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė. – Vilnius: Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2012. – 61 p.  (Online) ISBN 978-9955-481-35-5.

 

2012-12-10
Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2011 >>
20121210084259753.jpg

Leidinys parengtas pagal 1302 ūkininkų ūkių ir 49 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Leidinyje yra 50 statistinių lentelių, kuriose pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai.

 

Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2011 = FADN survey results 2011. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012. – 108 p.: iliustr., lent. – Santr. angl. ISSN 2029-1221.

 

2012-11-30
Agricultural and Food Sector in Lithuania 2011 (English version) >>
BANERIS_eng..jpg

An analytical review of the Lithuanian agricultural and food sector over the period of 2007–2011. “Agricultural and Food Sector in Lithuania 2011” is intended for representatives of governmental and self-governing authorities, scientific research and study institutions, and all interested in the development of agricultural and food sector, fisheries and rural areas.

 

Agricultural and Food Sector in Lithuania 2011. Autorių kolektyvas: R. Melnikienė – vadovė… [et. al.]. – V.: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012. – 105 p.; iliustr., lent. (Online) ISBN 978-9955-481-36-2.

 

2012-11-13
Kaimo žmogiškojo kapitalo raida : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Žinių visuomenėje žmogus, jo gebėjimai, žinios, sveikata tampa svarbesni už gamtos ar žmonių sukauptą materialųjį turtą. Nuo to, kokiu žmogiškuoju kapitalu disponuoja individai, priklauso paties individo, organizacijos, regiono ir valstybės konkurencingumas, plėtra, darnus vystymasis. Jo kiekis ir kokybė lemia šalies ar jos regiono vystymąsi. Todėl mokslininkai siekia išmatuoti žmogiškąjį kapitalą, apibrėžti jį apibūdinančius rodiklius. Lietuvoje žmogiškasis kapitalas socialinių ir kitų mokslų atstovų daugiau nagrinėjamas organizacijos lygmeniu. Regionų, miesto ir kaimo lygmeniu žmogiškasis kapitalas analizuotas nedaug. Svarbu ne tik žmogiškasis kapitalas, jo apimtis ir dinamika, bet ir tai, kaip jis veikia šalies ar regiono socialinį klimatą.

 

Kaimo žmogiškojo kapitalo raida: Mokslo studija / Gediminas Kuliešis, Lina Pareigienė, Irena Naus – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012. – 58 p.; iliustr., santr. angl.  (Online) ISBN 978-9955-481-34-8.

 

2012-09-25
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 33, Nr. 4, 2012 >>
virselis.jpg

Mokslo darbai.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2012-07-16
Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2011 = Agriculture and food sector in Lithuania 2011 >>
www_virselis_LT.jpg

Leidinyje pateikta Lietuvos žemės ir maisto ūkio 2007–2011 metų analitinė apžvalga. „Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2011“ skirtas valdymo ir savivaldos, mokslo ir mokymo institucijų atstovams, visiems, kas domisi žemės ir maisto ūkiu, žuvininkyste ir kaimo plėtra.

 

Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2011. Autorių kolektyvas: R. Melnikienė – vadovė…[et. al.]. – V.: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012. – 196 p.; iliustr., lent., reziumė (angl.). (online) ISSN 2029-4980.

 

2012-07-04
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai Nr. 3 (32), 2012 >>
Virselis_3(32).jpg

Mokslo darbai.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2012-07-03
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai Nr. 2 (31), 2012 >>
Viršelis.jpg

Mokslo darbai.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2012-05-30
Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai. III dalis. Derliaus nuėmimo darbai >>
www_virselis_III_dalis.jpg

Įkainiai rekomenduojami žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams, įmonėms, kitoms paslaugas žemdirbiams teikiančioms organizacijoms, atliktiems darbams įvertinti.

 

2012-05-18
Tiesioginių išmokų įtakos Lietuvos žemės ūkiui įvertinimas taikant AGMEMOD : Mokslo studija >>
www_Virselis_Tiesiog_ismokos.jpg

Lietuvos, kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių, žemės ūkiui skiriama struktūrinė parama, kompensacinės ir tiesioginės išmokos bei valstybės pagalba. Esant sudėtingiems ekonomikos procesams, kuriuos ypač veikia žemės ūkio produkcijos kainų svyravimai šalių rinkose, tiesioginės išmokos padeda apsirūpinti maistu ir palaiko žemdirbių pajamas.

 

Tiesioginių išmokų įtakos Lietuvos žemės ūkiui įvertinimas taikant AGMEMOD: Mokslo studija / Irena Kriščiukaitienė, Selemutė Andrikienė, Andrej Jedik, Virginia Namiotko – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012. – 55 p.; iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-33-1.

 

2012-05-09
Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai. II dalis. Pasėlių priežiūra ir šienapjūtės darbai >>
www_virselis_II_dalis.jpg

Įkainiai rekomenduojami žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams, įmonėms, kitoms paslaugas žemdirbiams teikiančioms organizacijoms atliktiems darbams įvertinti.

 

2012-05-03
Lietuvos regionų tipologijos kaimiškumo aspektu : Mokslo studija >>
www_g1f706rO.jpg

Šiuo metu kaimo politikos paradigma peržiūrima iš esmės, pritaikant ją poindustrinės visuomenės vertybėms. Kaimo politikos priemonės tampa vis labiau kompleksinės, orientuotos ne į atskiro ūkininko ar gyvenvietės rėmimą, bet į viso kaimiško regiono darnią raidą. Todėl daugelyje šalių kaimo politikos objektu jau laikomos ne atskiros gyvenvietės, bet administraciniai-teritoriniai regionai. Lietuvoje iki šiol nėra oficialiai priimto regionų skirstymo į kaimiškus ir miestiškus. Lietuva turės derintis prie naujų tendencijų kaimo politikos paradigmoje ir pereiti prie regioninio kaimo politikos objekto. Tikėtina, kad kaimo regionų išskyrimo prireiks jau artimiausioje ateityje, rengiant Lietuvos kaimo raidos strategiją naujam ES paramos finansinio programavimo laikotarpiui po 2013 m.

 

Lietuvos regionų tipologijos kaimiškumo aspektu: Mokslo studija / Dalia Vidickienė, Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė, Erika Ribašauskienė. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2012. – 75 p. : iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-31-7.

 

2012-03-27
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai Nr. 1 (30), 2012 >>
VirselisManagement_1(30)_2012.jpg

Mokslo darbai.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2012-03-19
Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai. I dalis. Pagrindinio žemės dirbimo darbai >>
www_virselis_Idalis.jpg

Įkainiai rekomenduojami žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams, įmonėms, kitoms paslaugas žemdirbiams teikiančioms organizacijoms, atliktiems darbams įvertinti.

 

derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt