home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2015-04-23

Advanced Analysis of Efficiency of Lithuanian Agricultural Sector: Methodologies and Applications : Scientific Monograph

rp4Ta9ziHRo4.jpg

Monografijoje apibendrinami autorių atlikti tyrimai ūkininkų ūkių efektyvumo, išteklių ekonomikos ir žemės ūkio politikos srityse. Vienas iš svarbiausių tyrimo tikslų – pasiūlius integruotą Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio efektyvumo matavimo ir analizės metodiką, numatyti atitinkamas žemės ūkio efektyvumo didinimo kryptis. Pasiūlyta metodika remiasi neparametriniais ribiniais metodais.

 

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1) pristatyti efektyvumo analizės praktiką ir mokslinio tyrimo metodiką; 2) pasiūlyti žemės ūkio efektyvumo analizei tinkamus metodus; 3) įvertinti Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumą taikant neparametrinius metodus; 4) atlikti technologijos, būdingos nagrinėjamam sektoriui, ir jos pokyčių analizę; 5) kiekybiškai įvertinti efektyvumo ir produktyvumo veiksnių poveikį; 6) įvertinti išteklių panaudojimo žemės ūkio sektoriuje tendencijas.

 

Efektyvumo analizė remiasi neoklasikine gamybos teorija. Tyrimui daugiausia naudojamas neparametrinis metodas, t. y. duomenų apgaubties analizė (DEA). Pastarasis metodas įgyvendinamas tiesinio programavimo modelių pagalba. Nuokrypiams atsparios gamybos ribos įvertinamos taikant saviranką ir Monte Karlo simuliaciją. Siekiant atsižvelgti į neapibrėžtumą, taikoma neraiškiųjų skaičių teorija. Programinis (ūkininkavimo tipų) efektyvumas vertinamas taikant daugiakryptę efektyvumo analizę (MEA) ir meta-ribos požiūrį. Bendrojo produktyvumo pokyčių analizė remiasi bendrojo produktyvumo indeksais, kurie apskaičiuojami DEA pagalba. Gautieji rezultatai yra analizuojami taikant regresijos modelius (nupjauta regresija, panelinė regresija), daugiamatės statistikos metodais (sankaupų analizė, dauginė atitikties analizė). 

 

Raktažodžiai: Efektyvumas, produktyvumas, duomenų apgaubties analizė, ūkininkų ūkiai.

 

 

Visos knygos leidybos teisės saugomos. Ši knyga arba kuri nors jos dalis negali būti dauginama, taisoma arba kitu būdu platinama be leidėjo sutikimo.

 

© Mette Asmild, 2015 – 0,100

© Tomas Baležentis, 2015 – 0,500

© Jens Leth Hougaard, 2015 – 0,100

© Irena Kriščiukaitienė, 2015 – 0,300

© Lithuanian Institute of Agrarian EconomicsAsmild, M.; Baležentis, T.; Hougaard, J. L.; Kriščiukaitienė, I. 2015. Advanced Analysis of Efficiency of Lithuanian Agricultural Sector: Methodologies and Applications : Scientific Monograph. Vilnius: Lithuanian Institute of Agrarian Economics. 480 p. ISBN 978-9955-481-51-5.

 

 

 

Advanced_Analysis_of_Efficiency_of_Lithuanian.pdf Advanced_Analysis_of_Efficiency_of_Lithuanian.pdf  (386 KB)  download
Advanced Analysis of Efficiency of Lithuanian Agricultural Sector: Methodologies and Applications : Scientific Monograph / Important pagesderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt