home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN  
 
 
 
Iš viso lankytojų counter
Šiandien counter
counter counter
2015-03-25
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai T. 37, Nr. 1, 2015 >>

Mokslo žurnalas.

Leidėjai: Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

2015-03-19
Svarbiausia pieno sektoriaus korta – stiprūs kooperatyvai >>
pienes.jpg

Žemės ūkio verslas iki šiol buvo vienas iš stipriausių mūsų šalies ūkio stuburo slankstelių, o pienas – Lietuvos baltoji nafta. Keičiantis pasaulinėms tendencijoms, krentant pieno kainoms, dabar svarbiausia – nenuleisti rankų ir investuoti į ūkių efektyvumą. Šį teiginį Kaune įvykusiame renginyje pieno gamintojams „Pienės 2015“ palaikė ir Lietuvos, ir užsienio ekspertai.  „Mūsų problemų neišspręs nei ES, nei pasaulis, į viršų turime kilti patys. O vienas iš sprendimų – stiprūs pieno kooperatyvai“, – sakė efektyviausiems šalies pienininkystės ūkiams apdovanojimus įteikusi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

 

2015-03-09
Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai. I dalis. Pagrindinio žemės dirbimo darbai >>
e_2m1nz60ehcq.jpg

Įkainiai rekomenduojami žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams, įmonėms, kitoms paslaugas žemdirbiams teikiančioms organizacijoms, atliktiems darbams įvertinti. Įkainiai už hektarą apskaičiuoti dirbant 2 ha, 10 ha, 20 ha, 40 ha ir 80 ha sklypuose, o dirbant Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) gamybos technika – 200–300 m baro ilgio sklypuose, kai agregatai dirba normaliomis sąlygomis, t. y. taisyklingų kontūrų, lygaus reljefo lauke, be akmenų ir kliūčių, o paviršius – vidutinio tvirtumo.

 

Mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įkainiai [elektroninis išteklius]. D. 1, Pagrindinio žemės dirbimo darbai / [parengė: I. Kriščiukaitienė, I. Srebutėnienė, V. Malūnavičienė]. Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2015. 101 p. ISSN 2029-2260.

 

2015-03-04
Į ūkininkų klausimus atsako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai >>
3H2N2wHm6hV.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ srities projektą „Dvišalis bendradarbiavimo tinklas“, kuriuo siekia skatinti tiesioginius pardavimus iš ūkių. Šio projekto rezultatais ir dalyvavimu jame suinteresuoti smulkūs gyvulininkystės ūkiai, kuriems kyla klausimų dėl gyvulių skerdimo sąlygų, įsigaliojusių nuo 2015 m. sausio 1 d.

 

2015-03-03
Gamintojų ir vartotojų bendruomenės atranda vienos kitas >>
3H2N2wHm6hV.jpg

Įsibėgėja Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto kartu su Lietuvos kaimo turizmo asociacija vykdomas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ srities projektas „Dvišalis bendradarbiavimo tinklas“, kurį įgyvendinant siekiama padėti ūkininkams patiems užmegzti ilgalaikius ryšius su miestuose gyvenančiais vartotojais ir gauti didesnę kainą už savo produkciją. 

 

Kovo mėn. toliau organizuojamos lauko dienos ūkininkams, kurių metu bus aptariama konkurencinga smulkių ir vidutinių ūkių rinkodara mažomis lėšomis ir demonstruojamas tinklaveikos pagrindu veikiantis technologinis sprendimas.

 

2015-02-25
Žemės ūkio ir maisto produktų kainų grandinės >>
7g0H5Lec0gB.jpg

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kasmet kas ketvirtį skaičiuoja ir atnaujina duomenis apie žemės ūkio ir maisto produktų kainų struktūrą (kainų grandines) tarp žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų. Dėl skaičiavimo sudėtingumo pateikiame tik kai kurių produktų kainų grandines. Grandinių struktūra pateikiama tiek procentine, tiek vertine išraiška.

 

2015-01-29
Rizika Lietuvos žemės ūkyje : Mokslo studija >>
e_zk9BtPh8vA.jpg

Žemės ūkio produkcijos gamyba, kaip ir bet kuris kitas verslas apskritai, patiria rizikos neigiamą įtaką gamybos rezultatams. Rizikos neigiamos įtakos dydį lemia daugelis įvairių veiksnių. Šiame tyrime identifikuotos ir ištirtos rizikos rūšys bei jas sukeliantys veiksniai, darantys didžiausią įtaką Lietuvos žemės ūkiui, ir nustatytos galimos efektyviausios jų valdymo ypatybės veiklos pelningumui didinti, minimizuojant nesėkmės galimybę.

 

Bradūnas, V.; Kozlovskaja, A. 2014. Rizika Lietuvos žemės ūkyje: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 64 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-48-5.

 

2015-01-28
Vyresnio amžiaus Lietuvos kaimo žmonių nuostatos dėl viešųjų paslaugų teikimo : Mokslo studija >>
e_aswa)2.t8n.jpg

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, stebimas demografinio senėjimo reiškinys. Dėl šios problemos kyla nemažai mokslinių ir politinių diskusijų, tarptautiniu lygiu vis dažniau atkreipiamas dėmesys į demografinio senėjimo procesus, ieškoma priemonių jiems sušvelninti. Siekiant sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus gyventojams oriai, sveikai, aktyviai gyventi, svarbu užtikrinti jų galimybes gauti viešąsias paslaugas, kurių teikimas, lyginant su miestu, kaimo vietovėse yra labiau problemiškas, o vyresnių nei 65 m. amžiaus gyventojų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus – didesnė. Mokslininkai, politikai ir kitų sričių atstovai kelia klausimą – ar gera senti kaimo vietovėse? Viešųjų paslaugų teikėjams turi būti svarbi jų gavėjų nuomonė dėl paslaugų prieinamumo, siekiant gerinti savo darbo kokybę.

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2014. Vyresnio amžiaus Lietuvos kaimo žmonių nuostatos dėl viešųjų paslaugų teikimo: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 56 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-49-2.

 

7g0H5Lec0gB.jpg
B_34658va3p.jpg
B_4d7a1744.jpg
5rbOD7Mb.jpg
3Er3nR7AB.jpg
3H2N2wHm6hV.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  V. Kudirkos g. 18–2, 03105 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt