home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Leidiniai
Pasirinkite metus:   2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2010 metų leidiniai

2011-07-27
Regioninės ekonominės integracijos poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriui vertinimas – Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos atvejis : Mokslo studija >>
Reg_ekon_integr_wVirselis.jpg

Besikeičiančios užsienio prekybos sąlygos pasauliniu mastu skatina valstybių prekybinių ir ekonominių sąjungų kūrimąsi. Vienas aktualiausių regioninės ekonominės integracijos darinių Lietuvai yra 2010 m. susikūrusi Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano muitų sąjunga (RBK muitų sąjunga). Rusija yra viena svarbiausių lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų realizacijos rinkų, todėl minėta šalių sąjunga turės didelės įtakos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojams. Šios mokslo studijos tikslas – nustačius regioninės ekonominės integracijos teorines prielaidas ir įvertinus RBK muitų sąjungos poveikį, pateikti rekomendacijas dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportuotojų prisitaikymo prie besikeičiančių prekybos sąlygų.

 

Regioninės ekonominės integracijos poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriui vertinimas – Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos atvejis : Mokslo studija / Jolanta Droždz – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 82 p.; iliustr., santr. angl.  (online) ISBN 978-9955-481-22-5

 

2011-07-25
Lietuvos duonos rinkos koncentracijos poveikio kainoms ekonominis vertinimas : Mokslo studija >>
Liet_duonos_rinkos_wirselis.jpg

Atliekant Lietuvos duonos rinkos koncentracijos poveikio kainoms tyrimą, buvo išaiškintos rinkos koncentracijos socialinės ir ekonominės grėsmės, charakterizuota Lietuvos duonos rinka, ištirtos duonos mažmeninės kainos struktūros kitimo tendencijos bei pokyčius lemiančios priežastys, nustatytas duonos rinkos koncentracijos lygis ir įvertintas jo poveikis konkurencijai bei kainoms.

 

Lietuvos duonos rinkos koncentracijos poveikio kainoms ekonominis vertinimas : Mokslo studija / Vidmantas Bradūnas, Deiva Mikelionytė, Laura Petrauskaitė. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 52 p.; iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-481-24-9

 

2011-04-07
Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuose : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Nuo praėjusio dešimtmečio pradžios Lietuvos demografinė situacija kinta iš esmės. Demografinių procesų blogėjimą, neigiamas pasekmes darbo ištekliams, be kitų veiksnių, lemia migracijos, ypač jaunimo, procesai. Neigiamos tokių tendencijų implikacijos demografiniams procesams bei darbo jėgos išteklių kokybei jau reiškiasi, o ateityje jos gali dar labiau sustiprėti. Minėti procesai kelia grėsmę ūkininkavimo tradicijų tęstinumui, viešųjų vertybių kūrimui ir kaimo gyvybingumui, todėl itin aktualus tampa poreikis skatinti žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimą.

 

Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuose: Mokslo studija / Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 79 p.; iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-481-20-1

 

2011-01-28
Žemės ūkio sektoriaus plėtros perspektyvos : Mokslo studija >>
VIRSELIS_www..jpg

Lietuvai tapus ES ir pasaulio rinkos dalyve, prognozuojant žemės ūkio produktų gamybą, vartojimą ir užsienio prekybą, iškyla problema įvertinti ne tik vidaus, bet ir išorės veiksnius. Tai galima atlikti taikant ekonometrinius modelius, kurie leidžia atsižvelgti į žemės ūkio produktų balansų sudedamųjų dalių Europos Sąjungos (ES) ir pasaulines prognozes ir numatyti Lietuvos žemės ūkio pokyčius.

 

Žemės ūkio sektoriaus plėtros perspektyvos : Mokslo studija / Irena Kriščiukaitienė, Selemutė Andrikienė, Aistė Galnaitytė, Andrej Jedik. – Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 111 p. : iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-481-23-2

 

2011-01-17
Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas : Mokslo studija >>
Virselis.jpg

Ūkių gamybos potencialas ir jo įtaka veiklos rezultatams kinta, todėl svarbu nuolat tirti ūkinės veiklos pokyčius ir numatyti jų pasekmes. Lietuvos mokslininkai daug dirba žemės ūkio sektoriaus ekonominės plėtros srityje, tačiau ekonometrinių modelių taikymas ūkiuose dar nėra paplitęs. Šalies ūkių gamybos potencialo struktūra kartais neužtikrina atskirų gamybos veiksnių efektyvaus panaudojimo, o investuojama neatlikus išsamių ekonominių skaičiavimų.

 

Lietuvos ūkių gamybos potencialo ir ekonominės veiklos vertinimas: Mokslo studija / Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 66 p.; iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-481-21-8

 

2010-12-29
Lietuviškų žemės ūkio produktų reprezentacinio ženklo naudojimo tikslingumo vertinimas : Mokslo studija >>
Reprezent_zenklo_naudojimas_virselis.jpg

Siekdamos didinti nacionalinio žemės ūkio ir maisto sektoriaus produktų konkurencingumą, daugelio šalių vyriausybės vis daugiau pastangų skiria šių produktų ir paties sektoriaus reklamai užsienio rinkose. Per pastarąjį dešimtmetį kai kuriose Europos Sąjungos šalyse buvo sukurti nacionaliniai prekės ženklai, skirti reprezentuoti šalies žemės ūkio ir maisto sektorių bei jo produkciją.

 

Golubevaitė, Loreta; Dapkutė, Vilma. Lietuviškų žemės ūkio produktų reprezentacinio ženklo naudojimo tikslingumo vertinimas : Mokslo studija / elektroninis išteklius. Loreta Golubevaitė, Vilma Dapkutė. Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. 57 p. : iliustr. ISBN 9789955481195.

 

2010-12-17
Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys) 2009 >>
Virselis_FADN_2009.jpg

Leidinys parengtas pagal 1301 ūkininko ūkio ir 47 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Leidinyje yra 50 statistinių lentelių, kuriose pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai.

Leidinį parengė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyriaus darbuotojai: A. Aidukas, R. Būdvytienė, R. Daunytė, J. Grigalienė, V. Kučas, A. Kuodys, R. Ragaišytė, M. Smalinskaitė.
Pirminius ūkininkų ūkių duomenis surinko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

 

2010-10-27
Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai. Nr. 2(48) >>
r248.jpg

Leidinyje „Rinkotyra“ Nr. 2 (48) nagrinėjami žemės ir maisto produktų rinkos pokyčiai. Analizuojama grūdų kainų įtaka galvijų ir kiaulių supirkimo bei duonos gaminių mažmeninėms kainoms, žaliavinio pieno rinkos tendencijos ir jų veiksniai, bulvių, daržovių, paukštienos ir kiaušinių kainų pokyčiai. Lietuvos duomenys lyginami su kitų ES šalių duomenimis, pateikiamos trumpalaikės prognozės.

 

2010-07-12
Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2009 >>

Žemės ir maisto ūkiui 2009-ieji buvo ekonominių sunkumų metai. Pasaulinė ekonominė krizė dėl kritusio vartojimo, pablogėjusių tarpusavio atsiskaitymų bei sugriežtėjusios bankų vykdomos politikos tapo sunkiu išbandymu. 2005–2008 metais vyravusią stabilią pridėtinės vertės augimo tendenciją 2009 metais pakeitė kritimas. Šis rodiklis, palyginti su 2008-aisiais, sumažėjo daugiau kaip penktadaliu. Pridėtinės vertės sumažėjimą lėmė žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų kritimas. 2009 metais žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų indeksas tesiekė 77,8 proc. 2008 metų lygio. Tačiau kritimas šiame sektoriuje buvo daug mažesnis nei vidutiniškai šalies ūkyje.

 

2010-04-26
Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai. Nr. 1(47) >>
Elektroninio leidinio viršelis.jpg

Leidinyje „Rinkotyra“ Nr.1 (47) analizuojami grūdų, bulvių, daržovių, vaisių, uogų, pieno, jautienos, kiaulienos, paukštienos ir kiaušinių rinkų pokyčiai 2009 metais.

 

2010-02-09
Žalioji knyga „Lietuvos kaimo ateitis“ >>
Zalioji knyga virselis.jpg

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iniciatyva Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas parengė Žaliąją knygą „Lietuvos kaimo ateitis“.

 

Žalioji knyga „Lietuvos kaimo ateitis“. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. 33 p. ISBN 978-9955-481-18-8

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt