home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Leidiniai
2011-04-07

Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuose : Mokslo studija

VIRSELIS_www..jpg
Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuose : Mokslo studija

Nuo praėjusio dešimtmečio pradžios Lietuvos demografinė situacija kinta iš esmės. Demografinių procesų blogėjimą, neigiamas pasekmes darbo ištekliams, be kitų veiksnių, lemia migracijos, ypač jaunimo, procesai. Neigiamos tokių tendencijų implikacijos demografiniams procesams bei darbo jėgos išteklių kokybei jau reiškiasi, o ateityje jos gali dar labiau sustiprėti. Minėti procesai kelia grėsmę ūkininkavimo tradicijų tęstinumui, viešųjų vertybių kūrimui ir kaimo gyvybingumui, todėl itin aktualus tampa poreikis skatinti žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimą.

 

Europos Sąjungos (ES) paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programose ir nacionalinėse paramos priemonėse vis labiau ima dominuoti kaimo gyventojų verslumo skatinimas. Vienas iš verslumo elementų – noras ir mokėjimas pasinaudoti ES parama, kuria siekiama užtikrinti kaimo vietovių gyvybingumą.

Kaimo gyventojų verslumas priklauso ne tik nuo atskirų paramos programų bei valstybės institucijų pastangų, bet ir nuo pačių noro būti konkurencingiems rinkoje bei gerinti savo gyvenimo kokybę. Dėl išaugusios iniciatyvumo ir novatoriškumo svarbos daugiau galimybių imtis individualios veiklos pirmiausia turės jauni išsilavinę kaimo gyventojai.

 

Mokslinė problema. Mokslininkai iki šiol beveik neanalizavo pozityvių kaimo plėtros tendencijų užtikrinimo, kaimo regionų konkurencingumo, migracijos procesų stabilizavimo juose, ES paramos kaimo plėtrai įsisavinimo efektyvumo jaunų kaimo gyventojų verslumo raiškos, jo lygio ir jį sąlygojančių veiksnių, verslumo kompetencijų bei gebėjimų kontekste.

 

Tyrimo tikslas –nustatyti jaunų kaimo gyventojų dalyvavimo, įsisavinant ES paramą kaimo plėtrai, mastą ir įvertinti dalyvavimą lemiančius veiksnius.

Tyrimui vykdyti buvo naudojami kokybiniai ir kiekybiniai moksliniai tyrimo metodai: atlikta sisteminė mokslinės literatūros ir teisės aktų analizė, naudoti grafinio vaizdavimo, indukcijos ir dedukcijos, statistinės analizės ir lyginamieji metodai. Jaunimo aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai įvertinti pagal apklausos duomenis. 

 

Studijoje išnagrinėta jaunų kaimo gyventojų verslumo sąvoka ir požymiai; įvertintas jaunų kaimo gyventojų dalyvavimo, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, mastas, remiantis ES paramos įsisavinimo rodikliais ir analizuojant lygių galimybių, darnaus vystymosi ir regioninės plėtros pjūviais. Pagal specialiai tyrimui parengtą metodiką atlikta jaunų kaimo gyventojų apklausa dėl jų dalyvavimo gyvenimo kokybės ir kraštovaizdžio gerinimo, aplinkos tausojimo, žemės ūkio konkurencingumo didinimo procesuose ir kaimo bendruomeninėje veikloje. Remiantis nuomonės tyrimo rezultatais, identifikuoti jaunimo dalyvavimo Lietuvos kaimo plėtros procesuose veiksniai, parengtos išvados ir pasiūlymai dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo tobulinimo, siekiant didesnės jaunimo įtraukties.

 

Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuose: Mokslo studija / Erika Ribašauskienė, Diana Šalengaitė. – Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2010. – 79 p.; iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-481-20-1

 

© 2010 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (1,388 KB)  download
Jaunimo dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros procesuoseMonografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt