home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2006-01-27

Lietuvos kaimo raida 2005

VIRSELIS_KP.jpg
Lietuvos kaimo raida 2005

Kaimo vietovė – tai teritorija, kurioje dominuoja natūrali gamtinė aplinka, o gyventojams būdinga nedidelė koncentracija. Pagal Lietuvos administracinį-teritorinį suskirstymą kaimo vietovėms priskiriami įvairaus tipo kaimai ir miesteliai. Kaimo gyvenamųjų vietovių savita socialinė ir kultūrinė infrastruktūra lemia joms būdingą gyvenseną, santykius, regioninę kultūrą.

Tai pirmasis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto leidinys, kuriame pateikti ne atskiri kaimo ekonominės veiklos ar socialinės situacijos fragmentai, o kaimas traktuojamas kaip vientisa ekonominė-socialinė sistema. Sisteminis požiūris į kaimą aktualus priimant sprendimus dėl jo tolesnės plėtros, numatant kryptis ir valstybės remiamus prioritetus, ypač naujajame 2007–2013 metų kaimo ekonominės ir socialinės raidos etape.

Leidinyje apibendrinti ekonominiai ir socialiniai pokyčiai kaime per 15 Lietuvos nepriklausomybės metų. Daugiau dėmesio skirta 2000–2005 metams, kai integracijos į Europos Sąjungą procesai lėmė spartų Lietuvos kaimo ekonominės ir socialinės aplinkos kitimą. Akcentuota perspektyvinė daugiafunkcinė kaimo plėtros misija ir tikslai. Leidinio struktūra suformuota taip, kad būtų išryškintos kaimo funkcijos pagal integruotos kaimo plėtros sampratą.

Lietuvai tapus ES nare, sudaromos palankios sąlygos kaimo plėtotei bendroje politinėje ir ekonominėje erdvėje. ES kaimo plėtros politika orientuota į tris pagrindines kryptis: ekonominės veiklos konkurencingumą, aplinkosaugą, gyvenimo kokybės gerinimą. Lietuvoje šios kryptys siejamos su nacionalinės strategijos prioritetais: žinių visuomene, konkurencinga ekonomika, socialine sanglauda ir vietos plėtra.

Leidinyje panaudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslinių tyrimų medžiaga.

Leidinys skiriamas visiems, kas domisi kaimo plėtros problemomis –kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių lyderiams, savivaldos ir valstybės valdžios institucijų atstovams, mokslininkams, kaimo plėtros konsultantams, dėstytojams, studentams ir moksleiviams.

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir internetinės svetainės adresą.

 

Leidinys.pdf Leidinys.pdf  (1,821 KB)  download
Lietuvos kaimo raida 2005derlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt