home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2015-01-28

Vyresnio amžiaus Lietuvos kaimo žmonių nuostatos dėl viešųjų paslaugų teikimo : Mokslo studija

e_aswa)2.t8n.jpg

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, stebimas demografinio senėjimo reiškinys. Dėl šios problemos kyla nemažai mokslinių ir politinių diskusijų, tarptautiniu lygiu vis dažniau atkreipiamas dėmesys į demografinio senėjimo procesus, ieškoma priemonių jiems sušvelninti. Siekiant sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus gyventojams oriai, sveikai, aktyviai gyventi, svarbu užtikrinti jų galimybes gauti viešąsias paslaugas, kurių teikimas, lyginant su miestu, kaimo vietovėse yra labiau problemiškas, o vyresnių nei 65 m. amžiaus gyventojų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus – didesnė. Mokslininkai, politikai ir kitų sričių atstovai kelia klausimą – ar gera senti kaimo vietovėse? Viešųjų paslaugų teikėjams turi būti svarbi jų gavėjų nuomonė dėl paslaugų prieinamumo, siekiant gerinti savo darbo kokybę.


Tyrimo tikslas – įvertinti vyresnio amžiaus kaimo gyventojų nuomonę dėl viešųjų paslaugų teikimo ir jų nuostatas dėl pasiryžimo patiems prisidėti prie viešųjų paslaugų kūrimo.

 

Studijoje identifikuotos pagrindinės demografinio senėjimo tendencijos kaimo vietovėse, apžvelgti senėjimo keliami iššūkiai. Aptarti viešųjų paslaugų teikimo kaimo vietovėse aspektai, kliūtys. Apžvelgtos alternatyvos įprastam viešųjų paslaugų teikimo būdui – savanorystė. Atlikta 65 m. ir vyresnių kaimo gyventojų apklausa leido identifikuoti jų nuomonę dėl viešųjų paslaugų teikimo ir dėl savanoriavimo.

 

Tyrimas parodė, kad vyresnio amžiaus kaimo gyventojai gana pozityviai vertina tiek teikiamas viešąsias paslaugas kaimo vietovėse, tiek ir galimybes patiems prisidėti prie viešųjų paslaugų teikimo. Pagrindinėmis savanoriavimo veiklomis respondentai įvardijo kultūrines paslaugas, talkas, aplinkos tvarkymą.

 

Darbe naudoti mokslinės ir informacinės literatūros, teisės aktų ir kitų dokumentų, antrinių statistinių duomenų analizės, apibendrinimo ir interpretacijų, grafinio vaizdavimo metodai. Vyresnių kaimo gyventojų nuomonei dėl viešųjų paslaugų teikimo ir nuostatoms dėl savanorystės naudota anketinė apklausa.

 

Raktiniai žodžiai: senėjimas, vyresnio amžiaus gyventojai, kaimas, viešosios paslaugos,nuostatos,savanorystė.

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2014. Vyresnio amžiaus Lietuvos kaimo žmonių nuostatos dėl viešųjų paslaugų teikimo: Mokslo studija. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 56 p.: iliustr., santr. angl. (online) ISBN 978-9955-481-49-2.

 

© 2014 

Visos teisės priklauso Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui
Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą
Autoriaus teisių apsaugota medžiaga

 

Vyresnio_amziaus_Lietuvos_kaimo.pdf Vyresnio_amziaus_Lietuvos_kaimo.pdf  (1,305 KB)  download
Vyresnio amžiaus Lietuvos kaimo žmonių nuostatos dėl viešųjų paslaugų teikimoderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt