home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-06-20

The evaluation of Lithuanian crop producers‘ decision making using a multiobjective optimization approach

Mokslinės literatūros analizė rodo, kad ūkininkai, priimdami sprendimus, nebūtinai siekia vien tik maksimizuoti pelną. Šiame straipsnyje sprendžiama mokslinė problema: ar tokie tikslai kaip ūkininkavimo rizikos ir darbo laiko kiekio minimizavimas turi įtakos ūkininkų sprendimams? Šio straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos augalininkystės produkcijos gamintojų sprendimų priėmimą santykinai mažo, vidutinio ir didelio dydžio ūkiuose taikant daugiakriterinį optimizavimą. Tyrimui buvo naudoti 2013 metų Lietuvos javus ir rapsus auginančių ūkininkų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą, duomenys. Tyrimas parodė, kad skirtingo dydžio ūkiuose ūkininkų prioritetai yra skirtingi. Be to, buvo nustatyta, kad pelno maksimizavimas nėra vienintelis javų ir rapsų augintojų tikslas.

 

JEL kodai: C61, D22, Q12.

 

Keyword(s): sprendimų priėmimas, ūkininkų elgsena, daugiakriterinis optimizavimas, naudingumo funkcija.

 

Jedik, A.; Namiotko, V. 2016. The evaluation of Lithuanian crop producers‘ decision making using a multiobjective optimization approach, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(2):128–135. DOI:10.15544/mts.2016.10 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

 

The evaluation of Lithuanian crop producers‘ decision making using a multiobjective optimization approach

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt