home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-10-03

Simulation of organic farming development

Nauja Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi strategija patvirtina ekologinio ūkininkavimo plėtros svarbą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat siekia sukurti ekonomiškai efektyvų ir konkurencingą žemės ūkį, pagrįstą mažesnį poveikį aplinkai darančiu ūkininkavimu, skatina plėtoti ekologinius ūkius ir aukštos kokybės sertifikuotų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą bei tausoti gamtos išteklius. Pereinant prie darnios žemės ūkio plėtros atsiranda pagrindinė kliūtis, kuri formuluojama kaip mokslinė problema: kaip suderinti ekonominius ir politinius interesus? Šis tyrimas atliktas siekiant pasiūlyti alternatyvias ekologinės gamybos plėtros galimybes. Tyrimo skaičiavimai atlikti remiantis matematinio programavimo modeliu ir scenarijų analize. Modelis suformuluotas kaip tiesinis matematinio programavimo optimizavimo modelis, kurį sudaro tikslo funkcija, apribojimai, išreikšti nelygybėmis ir neigiamų reikšmių nebuvimo sąlygos. Trijų scenarijų analizės rezultatai parodė, kad daugumos ekologiškai auginamų augalų kompensacinės išmokos ir supirkimo kainos 2013 m. buvo nepakankamos, kad ekologinių pasėlių plotas 2020 m. padidėtų iki 10 proc. nuo visų žemės ūkio naudmenų. Tik trečdaliu (31 proc.) didesnės ekologinės produkcijos kainos leistų pasiekti 10,5 proc. ekologinių pasėlių plotą nuo bendro žemės ūkio naudmenų. Tyrimo rezultatai politikos formuotojams suteikia moksliškai pagrįstų žinių apie politikos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ poveikį ekologinio ūkininkavimo plėtrai.

 

JEL Codes: C61, Q15, Q18.

Keyword(s): impact assessment, mathematical programming, organic farming.

 

Galnaitytė, A.; Kriščiukaitienė, I. 2016. Simulation of organic farming development, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(3):219–229. DOI: 10.15544/mts.2016.17. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Simulation of organic farming development

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt