home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-10-03

The impact of RDP 2007–2013 measure implementation on Lithianian rural

Lietuva, įstojusi į ES, jau daugiau kaip dešimtmetį gauna paramą žemės ūkio produkcijos gamybos procesams modernizuoti, ūkininkų pajamoms palaikyti, kaimui atnaujinti ir kaimo žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Lietuvos savivaldybės pagal tekusią KPP 2007–2013 paramą labai skyrėsi ir tos paramos poveikis skirtingoms savivaldybėms turėjo būti skirtingas. Tyrimo tikslas – įvertinti KPP 2007–2013 programos priemonių įgyvendinimo poveikį Lietuvos kaimiškiesiems regionams. Tyrimo rezultatams pasiekti, Lietuvos savivaldybės pagal tekusią KPP paramą buvo suskirstytos į tris grupes: gavusios didžiausią, vidutinę ir mažiausią paramą. Pagal pasirinktą rodiklių sistemą, aprašančią kaimą, kaip visumą, buvo tiriamas tos paramos poveikis šių savivaldybių grupių demografinei situacijai, ekonominei, socialinei ir gamtinei aplinkoms, lyginant vidutines 2004– 2008 m. laikotarpio, kai parama nebuvo gaunama, reikšmes su atitinkamomis 2009–2015 m. laikotarpio reikšmėmis, kai parama jau buvo gaunama. Rezultatai parodė, kad savivaldybių grupėje, gavusioje didžiausią paramą, palyginti su kitomis dviem savivaldybių grupėmis, sulėtėjo grynosios emigracijos ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos, labai padidėjo materialinės investicijos žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje, bendras deklaruojamas plotas ir plotas tenkantis 1- ai paraiškai. Veikiančių MVĮ ir užimtųjų dalies pokyčiai nebuvo tokie ryškūs.

 

JEL Codes: R11, R50, R51.

Keyword(s): impact, Lithuanian RDP 2007–2013, rural areas, system of indicators.

 

Kuliešis, G.; Pareigienė, L. 2016. The impact of RDP 2007–2013 measure implementation on Lithianian rural, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(3):252–260. DOI:10.15544/mts.2016.20. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

The impact of RDP 2007–2013 measure implementation on Lithianian rural

 

 

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt