home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-12-19

The role of traditional craft centers in safeguarding cultural heritage

Tradicinių amatų, būdingų konkrečiai kaimo vietovei, išsaugojimas ir puoselėjimas yra svarbi kaimo vietovių ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio gyvybingumo bei patrauklumo didinimo priemonė. 2009 m. Lietuvoje buvo inicijuotas tradicinių amatų centrų, skirtų įgyvendinti kultūros paveldo saugojimo priemones, steigimas. Mokslinė problema – ar šie centrai tapo efektyviu paveldo politikos instrumentu? Tyrimo tikslas – nustačius, kiek tradicinių amatų centrai įgyvendino savo vaidmenį saugant nematerialųjį kultūros paveldą, pateikti rekomendacijas jų veiklai tobulinti. Apklausos anketa buvo išsiųsta 20 savivaldybių ir 51 vietos veiklos grupei, atsakingai už centrų steigimą. Tyrimo metu nustatyta, kad amatų centrai gana aktyviai ir gana kokybiškai įgyvendino veiklas, susijusias su tautinio paveldo išsaugojimu. Kita vertus, kai kurios priemonės įgyvendintos nepakankamai. Rekomenduojama gerinti tradicinių amatų centrų išteklių valdymą ir skatinti vienoje savivaldybėje įkurtų centrų tarpusavio bendradarbiavimą bei jų bendradarbiavimą su konsultantais ir mokslininkais.

 

JEL kodai: H51, H54, Q01, Z18.

Keyword(s): darnus vystymasis, kultūros paveldas, tradiciniai amatai, tradicinių amatų centrai, UNESCO

 

Ribašauskienė, E.; Šumylė, D. 2016. The role of traditional craft centers in safeguarding cultural heritage, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(4):412–424. DOI:10.15544/mts.2016.33. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

The role of traditional craft centers in safeguarding cultural heritage

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt