home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2016-12-19

Competitiveness of dairy products export to Russia and alternative markets

Laisvosios prekybos doktrinoje atsiranda prieštaraujančių reiškinių, kai šalys be pagrindo imasi protekcionistinių priemonių. Siekdama apsaugoti tam tikrus sektorius, po įstojimo į PPO, 2014 m. rugpjūčio mėn. Rusija įvedė embargą tam tikriems žemės ūkio ir maisto produktams, t. y. mėsos ir pieno produktams, vaisiams ir daržovėms, importuojamiems iš kai kurių ES-28 ir kitų šalių. Tyrimo problema kyla iš priešpriešos tarp teorinių ir praktinių aspektų. Tyrimo tikslas yra nustatyti lietuviškų pieno produktų eksporto į Rusiją ir alternatyvias rinkas konkurencingumo lygį. Tikslui pasiekti naudotas Tarptautinis konkurencingumo indeksas pasirinktoje rinkoje (LIIC). Apskaičiuotos LIIC indekso reikšmės analizuojamu laikotarpiu patvirtino didėjantį lietuviškos kilmės pieno produktų eksporto konkurencingumo lygį pasirinktose ES-28 ir ne ES šalių rinkose. LIIC indekso reikšmės buvo didesnės ES-28 šalyse nei už ES ribų esančiose rinkose.

 

JEL kodai: F13, F14, Q17, Q18.

Keyword(s): eksporto konkurencingumas, Europos Sąjunga, importo draudimas (embargas), LIIC indeksas, pieno produktai, prekyba žemės ūkio ir maisto produktais, Rusija

 

Stankaitytė, B. 2016. Competitiveness of dairy products export to Russia and alternative markets, In Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 38(4):425–435. DOI:10.15544/mts.2016.34. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Competitiveness of dairy products export to Russia and alternative markets

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt