home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2012-06-27

Livestock farming in the Nemunas river basin: the recent trends and the impact on the water bodies

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos subalansuotą vandens išteklių naudojimo politiką, yra svarbu įvertinti žemės ūkio sektoriaus – vieno iš didžiausių taršos šaltinių – įtaką Vandens direktyvos tikslų įgyvendinimui. Tyrimo tikslas – nustatyti gyvulininkystės sektoriaus įtaką Nemuno upės baseino užterštumui. Dėl tarptautinės taršos tyrimas apėmė Lietuvos ir Baltarusijos teritorijas. Šiam tikslui pasiekti išnagrinėti strateginio vandens išteklių valdymo teisiniai aspektai, įvertintas gyvulių tankis ir jo dinamika, identifikuotos labiausiai užterštos vietovės Lietuvoje ir Baltarusijoje. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad gyvulininkystė yra intensyviau plėtojama Baltarusijoje esančioje Nemuno baseino dalyje. Lietuvoje esančioje Nemuno baseino dalyje gyvulių tankumas yra beveik dvigubai mažesnis ir pasižymi mažėjimo tendencija. Atlikto tyrimo rezultatai gali būti panaudoti racionalizuojant Baltijos jūros regiono vandens išteklių valdymo politiką.

 

Raktiniaižodžiai: gyvulininkystė, Nemuno baseinas, vandens tarša.

 

JEL kodai: Q530, Q150.

 

Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V.; Baležentis, T.; Pakhomau, A. Livestock farming in the Nemunas river basin: the recent trends and the impact on the water bodies // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, nr. 3 (32), p. 81-88, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (265 KB)  download
Gyvulininkystė Nemuno upės baseine: dabartinės tendencijos ir įtaka vandens telkiniamsderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt