home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2012-09-26

Ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemų klasifikavimas

Vieni pagrindinių atvirojo koordinavimo metodo uždavinių yra palyginti valstybių socialinės apsaugos sistemas ir formuluoti bendrus tikslus. Pasakyti, kurios šalies sistema yra labiau tvari ar adekvati nėra sudėtinga, bet nėra nustatyta kokie parametrai turėtų būti lyginami siekiant įvertinti sistemos efektyvumą. Tai dar labiau išryškėja nagrinėjant ūkininkų pensijas, kurių principai dažnai skiriasi nuo bendrosios sistemos pensijų. Turint savarankišką pensijų sistemų klasifikavimo metodiką galima žymiai lengviau identifikuoti sritis, kurioms reikalingos reformos, nes lyginant tarpusavyje pensijų sistemas greičiau identifikuojamos jų silpnosios pusės. Tyrimo tikslas – išanalizavus šiuo metu Europos Sąjungos narėse veikiančias ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemas, pateikti siūlymus, kaip būtų galima jas klasifikuoti ir pasiūlytą klasifikaciją taikyti praktikoje. Straipsnyje, taikant mokslinės literatūros sisteminės analizės metodą, pristatytos pensijų sistemų klasifikavimo teorinės nuostatos. Naudojant loginės lyginamosios ir dokumento turinio analizės metodus išanalizuotos šalių, turinčių skirtingas „gerovės valstybės“ sampratas, ūkininkų socialinio draudimo sistemos. Taikant palyginimo ir apibendrinimo metodus išskirti trys ūkininkų pensijų sistemų klasifikavimo kriterijai: integruotumas į bendrąją sistemą, subsidijos pobūdis ir mokestinė našta. Pagal pasiūlytą sistemą įvertinta dabartinė Lietuvos ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistema.

 

Raktiniai žodžiai: pensijų sistemos, ūkininkų pensijos.

 

JEL kodai: H550, Q100.

 

Eirošius, Š.; Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V. Ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemų klasifikavimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2012, T. 33, Nr. 4, p. 33-43, ISSN 1822-6760 (EBSCO host: Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (306 KB)  download
Ūkininkų valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemų klasifikavimasderlius_2019.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2018_page-0002_eknyga.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt