home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2014-03-26

Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui

Vienas iš postmodernistinio pasaulio bruožų – kaimo nykimas. Kaimas sensta, jame vykdomos veiklos nepopuliarios tarp jaunimo, todėl jaunuoliai emigruoja į miestus, renkasi kitus užsiėmimus, kurie įdomesni, teikiantys didesnes pajamas ir pan. Kaimo gyvybingumas – daugelio šalių politikų susirūpinimo objektas. Jų gyvybingumo potencialas priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena iš sričių – demografinis regiono potencialas. Šio straipsnio tikslas – nustatyti regionų gyvybingumo ir demografinių rodiklių sąryšį. Tuo tikslu Lietuvos savivaldybės buvo sugrupuotos į 3 regionus pagal vidaus migracijos saldo ir tokiu būdu suformuotuose regionuose buvo tiriamos demografinių rodiklių reikšmių kitimo tendencijos. Atliktas tyrimas parodė, kad negyvybingi regionai tuo pačiu metu yra ir labiau kaimiški ir juose visų tirtų demografinių rodiklių reikšmės tiriamuoju laikotarpiu buvo blogesnės už mažiau gyvybingų ir gyvybingų regionų atitinkamų rodiklių reikšmes, kas suponuoja skirtingų politikos priemonių regionų socialinei raidai plėtoti politikos priemonių paketą.

 

JEL kodai: Q140, Q180, R110.

 

Raktiniai žodžiai: demografinių rodiklių sistema, kaimo gyvybingumas, kaimo regionai, viešoji gėrybė.

 

Kuliešis, G,; Pareigienė, L. 2014. Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 36(1): 66-73. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

 

Mokslo publikacija Demografinių veiksnių poveikis kaimo gyvybingumui

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt