home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2015-03-25

The factors of milk revenue change in Lithuania: index decomposition analysis based on the Shapley value

Straipsnio tikslas – pasiūlius indeksinio išskaidymo modelį, įvertinti pagrindinius pajamų už parduotą (supirktą) pieną pokyčių veiksnius Lietuvoje 1993–2013 m. Endogeninių ir egzogeninių veiksnių, lemiančių pajamų už pieną kaitą, vertinimas atliekamas taikant indeksinio išskaidymo analizės modelį, paremtą Shapley vertės koncepcija. Pagrindiniai indeksinės analizės elementai yra karvių skaičius, vidutinis karvių produktyvumas, integracijos į rinką laipsnis, pieno sudėtis (riebumas) ir pieno kaina. Tyrimui naudojami respublikos lygio duomenys. Tyrimo rezultatai rodo, kad tokios priemonės kaip gyvulių produktyvumo kontrolė ir raciono tobulinimas padidino karvių produktyvumą ir pieno riebumą. Dėl to pajamos už parduotą pieną padidėjo 67 mln. eurų 1993–2004 m. laikotarpiu ir 75 mln. eurų 2004–2013 m. laikotarpiu.

 

JEL kodai: C43, Q11.

 

Keyword(s): indeksinio išskaidymo analizė, pajamos už pieną, Shapley vertė

 

Baležentis,T.; Kriščiukaitienė, I. 2015. The factors of milk revenue change in Lithuania: index decomposition analysis based on the Shapley value. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 37(1):8–16. DOI:http://dx.doi.org/10.15544/mts.2015.01 (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)). [EBSCO, Business Source Complete, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS and AcademicKeys.com.].

 

Mokslo publikacija: The factors of milk revenue change in Lithuania: index decomposition analysis based on the Shapley value

 
derlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt