home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Mokslo publikacijos
2010-07-10

Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare 2004–2008 m. gerėjo ūkių apsirūpinimas ilgalaikiu materialiuoju ir apyvartiniu turtu. Tai turėjo užtikrinti ūkių ekonomikos ir darbo našumo augimą, tačiau ilgalaikio materialiojo turto pelningumas ir grąža sumažėjo. Šiai problemai spręsti iškeliamas tikslas – įvertinti šalies ūkių pagal ūkininkavimo tipą gamybinio potencialo veiksnių įtaką produkcijos gamybos apimčių pokyčiams.
Straipsnyje nagrinėjama ūkininkų ūkių gamybinio potencialo esama būklė ir jo veiksnių racionalaus derinio įtaka gamybos mastams. Darbas atliktas remiantis išanalizuota mokslinė literatūra apie matematinės statistikos metodų taikymą ūkių gamybinio potencialo naudojimui įvertinti. Ūkių gamybinio potencialo ir jo naudojimo kompleksinis vertinimas, paremtas apskaičiuotomis gamybinėmis funkcijomis kiekvienai ūkių grupei pagal ūkininkavimo tipą leidžia konkrečiai įvertinti kokią įtaką žemės ūkio produkcijos vertės, tenkančios 1 ha, gamybos apimtims turi žemės kokybės, ilgalaikio materialiojo turto, apyvartinio ilgalaikio turto ir darbo jėgos santykis bei pokytis. Remiantis gamybos potencialo kiekvieno veiksnio apskaičiuotais elastingumo koeficientais, numatomos efektyvios investicinės kryptys, didinančios ūkių žemės ūkio produkcijos gamybos mastus.

Raktiniai žodžiai: apyvartinis ilgalaikis turtas, darbo jėga, gamybinės funkcijos, gamybinis potencialas, ilgalaikis materialusis turtas, ūkininko ūkis, žemė.

Irena Kriščiukaitienė, Antanina Tamošaitienė, Selemutė Andrikienė. Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimas // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Research papers, 2010. nr. 22(3), p. 87-95., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business Source Complete, Central & Eastern European Academic Source).

 

Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (239 KB)  download
Lietuvos ūkininkų ūkių gamybinio potencialo kompleksinis vertinimasderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt