home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Naujienų archyvas
2020-03-17

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas skelbia konkursą eiti pareigas

Kaimo plėtros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas)

Produktų rinkotyros skyriaus mokslo darbuotojo (1 etatas)

Produktų rinkotyros skyrius tyrėjo (1 etatas)

Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas)

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 • atitikti „Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo“ reikalavimus;
 • mokslinių tyrimų patirtis vienoje iš šių socialinių mokslų krypčių: ekonomikos, vadybos ir administravimo;
 • užsienio kalbos mokėjimas (pageidautina – anglų k.), B2 lygis.

 PRETENDENTAI TURI PATEIKTI:

 • prašymą direktoriaus vardu dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (kopiją);
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmeninių savybių sąrašą (laisva forma nurodant savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes, reikšmingas siekiamoms užimti pareigoms);
 • aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro arba vienpakopių profesinių studijų laipsnį) liudijantį dokumentą;
 • dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnį;
 • dokumentus, patvirtinančius atitiktį Instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams (mokslo monografijų ir studijų, mokslo straipsnių kopijos arba jų internetinės nuorodos; dalyvavimo doktorantūros procesuose patvirtinantys dokumentai ir pan.).

 INSTITUTAS SIŪLO:

 • įdomų ir atsakingą darbą;
 • galimybes tobulėti ir kelti kvalifikaciją;
 • galimybes dalyvauti seminaruose, konferencijose, parodose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • galimybes dirbti su užsienio partneriais;
 • patyrusį, draugišką kolektyvą;
 • atlyginimą, atitinkantį Jūsų pasiektus rezultatus;
 • geras darbo sąlygas.

Dokumentus prašome pateikti iki 2020 m. birželio 17 d. 17 val. referentei adresu: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius. Informacija tel. (8 5) 261 8147, (8 5) 261 4525.

 

Konkursas vyks Lietuvos agrarinės ekonomikos institute. Pretendentams į pareigas apie konkurso komisijos posėdžio datą ir laiką bus pranešta el. paštu, pasibaigus dokumentų pateikimo terminui. 

 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis žodžiu. Konkurso dieną pretendentai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

 

Konkursų Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotojų ir tyrėjų pareigoms eiti organizavimo ir jų atestavimo tvarkos aprašas

 
Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt