home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Leidiniai
2015-04-14

Žemės ūkio gamybos procesų valdymas, taikant integruotas informacines sistemas (rekomendacijos)

bRNjmKC1.jpg

Žemės ūkis, kaip ir bet kuris kitas verslas, realizuodamas produkciją tikisi pasiekti kuo geresnių rezultatų. Daugumai Lietuvos ūkininkų ir įmonių, gaminančių žemės ūkio produkciją, persiorientavusių dirbti rinkos sąlygomis, talkininkauja stipri Lietuvos žemės ūkio konsultavimo ir mokymo sistema, tačiau, palyginti su pramonininkais, gamybos planavimo ir organizavimo klausimais žemės ūkio darbuotojų sąlygos yra gerokai blogesnės. Žemės ūkis yra susijęs su gyvais organizmais ir klimatinėmis sąlygomis. Kai augalai pasėjami ar pasodinami, žemdirbiui belieka laikytis technologinio režimo, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimų ir parduoti produkciją tokia kaina, kokia susiklosto rinkoje, neatsižvelgiant nei į kintamąsias, nei į pastoviąsias išlaidas. Klimato sąlygos neprognozuojamos. Jei nebūtų valstybinės intervencijos, kiltų nuolatinė išlikimo ar bankroto problema. Žemės ūkio darbuotojai (kurių daugybė išsidėstę skirtingo dydžio žemės plotuose) plėtoja veiklą artimomis tobulai konkurencijai sąlygomis. Jie negali paveikti nei pasiūlos, nei kainų, tačiau gali valdyti žemės ūkio gamybos technologinius procesus. Šis leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) projektą „Gamybos procesų valdymas ir integruotų informacinių sistemų infrastruktūros panaudojimas ūkių veiklos tobulinimui“ pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklą „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

 

Leidinyje pristatoma programa, jungianti visas funkcijas ir procesus, reikalingus ir žemės ūkio sektoriaus bendrovėms, ir ūkininkams ar jų grupėms. Tikimasi, kad integruotų informacinių sistemų bei tam tikrų programinių instrumentų panaudojimas ūkiuose sudarys sąlygas ūkininkams gauti kuo tikslesnius duomenis, racionaliai panaudoti kiekvieną žemės arą, tiksliai apskaičiuoti derliaus savikainą ir atlikti būsimo pelno prognozę.

 

Leidinio tikslas – stiprinti žemės ūkio subjektų kompiuterinius ir žemės ūkio mokslo įgūdžius, siekiant suteikti žinių apie gamybos procesų valdymą ir integruotų informacinių sistemų panaudojimą, valdant augalininkystės ir/ar gyvulininkystės specializacijos ūkį bei planuojant jo veiklą. Įgyvendinant šį tikslą, pristatoma programa „AgroSmart“. Naudojantis šia programa, duomenų analizė tampa paprasta: įvairios ataskaitos yra generuojamos automatiškai, ir ūkininkui nereikia skirti daug laiko jų kūrimui, apžvalgoms. Programa gali parengti duomenis buhalteriniams dokumentams, kai dalis jų yra automatiškai eksportuojama į buhalterinę programą, taip sutaupant laiko ir nepildant tų pačių duomenų grafų dar kartą. Ūkininkai, prisijungę prie „AgroSmart“, gali matyti visą savo krovinių apskaitą, pirkimus, pardavimus, kitą informaciją. Be to, programa leidžia paruošti tręšimo ir purškimo planus. Šiai sistemai nereikia jokios specialios programinės įrangos – viskas veikia tiesiog internete. Siekiant kuo išsamiau išnagrinėti ūkį, jame vykstančius procesus, ekonominę būklę ir valdymą, buvo pasirinkta „modulinė“ programos struktūra, kuri toliau pristatoma leidinyje.

 

Nuoširdžiai dėkojame projekte dalyvavusiems programos kūrėjams „AgroSmart“, Lietuvos ūkininkų sąjungai, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, kurie bendradarbiavo jų ūkiuose įrengiant parodomuosius bandymus.

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą.

Žemės ūkio gamybos procesų valdymas, taikant integruotas informacines sistemas / Rekomendacijos [parengė: I. Kriščiukaitienė, V. Namiotko, A. Galnaitytė, A. Lakis]. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2015. – 72 p.: iliustr., lent. – Santr. angl. ISBN 978-9955-481-50-8.

 

LEIDINYS_Zemes_ukio_gamybos_procesu_valdymas.pdf LEIDINYS_Zemes_ukio_gamybos_procesu_valdymas.pdf  (6,073 KB)  downloadderlius_2020.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt